ประเภทของการประกันภัย

ประเภทของการประกันภัยแบ่งตามวิชาประกันภัย ประกอบไปด้วย 1. ประกันภัยบุคคล ได้แก่ ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล และประกันสุขภาพ 2. ประกันภัยทรัพย์สิน ได้แก่ ประกันอัคคีภัย ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยขนส่งทางทะเลและอื่นๆ และประกันภัยเบ็ดเตล็ด 3. ประกันภัยความรับผิดชอบทางกฎหมาย  ได้แก่ ประกันภัยความรับผิดชอบของบุคคลต่อบุคคล ประกันภัยความรับผิดชอบผู้ประกอบวิชาชีพเฉพาะต่อบุคคล ประกันภัยความรับผิดชอบธุรกิจต่อบุคคลอื่น หากแบ่งตามหลักการธุรกิจประกันภัย ประกอบไปด้วย 1. ประกันชีวิต 2. ประกันวินาศภัย ได้แก่ ประกันอัคคีภัย ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยขนส่งทางทะเลและอื่นๆ ประกันภัยเบ็ดเตล็ด

หากพูดถึงประกันสุขภาพ นอกจากประกันสังคมและประกันกลุ่มที่หลายคนคงได้จากที่ทำงานแล้ว ประกันภัยหรือประกันสุขภาพถือว่ามีความสำคัญไม่แพ้กัน เพราะหากนึกถึงเวลาเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลเป็นเวลานานไม่ว่าสาเหตุจะเกิดจากอุบัติเหตุก็ดีหรือโรคภัยไข้เจ็บก็ดี ประกันสังคมและประกันกลุ่มอาจคุ้มครองได้ไม่ทั้งหมด โดยเฉพาะเรื่องของค่าใช้จ่ายในการรักษา หากมองในระยะยาวเสียเงินเดือนละไม่ถึงพันหรือไม่กี่พันเพื่อแลกกับประกันสุขภาพที่ครอบคลุมและตอบโจทย์กับความต้องการของเรา ก็ถือว่าคุ้มเลยทีเดียว เราได้รวบรวมเอาประกันสุขภาพที่น่าสนใจมาฝาก รายละเอียดด้านล่างนี้ ประกันสุขภาพและประกันภัยถือได้ว่ามีบทบาทอย่างมากในสังคมปัจจุบันที่อุบัติเหตุและอาชญากรรมต่างๆ เกิดขึ้นได้ง่าย ผู้คนมีคุณภาพชีวิตที่ไม่ดีเท่าเมื่อก่อนจากพฤติกรรมการบริโภค การทำงาน การพักผ่อน และอื่นๆ ทำให้เป็นโรคที่ไม่คิดว่าจะเป็น เช่น โรคหัวใจ โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน เราควรมีแผนสำรองในการใช้ชีวิต ฉะนั้นการทำประกันจึงถือได้ว่าเป็นการสร้างหลักประกันที่มั่นคงให้กับตนเอง ครอบครัว รวมไปถึงสังคม เศรษฐกิจ และประเทศชาติด้วย เสียเวลาของคุณสักนิดเพื่อรับฟังพนักงานประกันติดต่อมาให้ข้อมูลเถอะค่ะ เพราะหากเกิดอะไรกับคุณขึ้นมาวันใดวันหนึ่งจะได้ไม่เสียใจภายหลัง

oic.or.th